El cobrament es farà efectiu mitjançant Paypal o tarjeta de crèdit o dèbit Visa, Visa Electron, Amex, MasterCard, a una plataforma segura de pagament. Després de verificar la targeta, el sistema es connectarà amb el banc que ha emès per a que el comprador autoritzi la comanda. Quan el Banc confirmi l'autenticació, s'efectuarà el càrrec en la targeta. En cas contrari, la comanda es cancel·larà.

Confirmada la transacció, es comunicacarà a través de la pròpia pàgina web un número de comanda. Així mateix es remitirà un missatge de correu electrònic, amb una descripció de la comanda i les dades personals que hagin estat comunicades. La manca de recepción del missatge pot ser debut a algún problema transitori de comunicacions a la red o alguna errada d'escriptura a l'adreça de correu electrònic comunicada. Ambdúes situacions, és aconsellable que contactis amb FLORESTUDIO via email: contacto@florestudiobcn.com.