Les presents Condicions Generals regularan expressament les relacions sorgides entre FLORESTUDIO BCN Av. Mistral 71, 08015 de Barcelona, i amb NIE X8886338N i els tercers (d'ara endavant, “Usuaris”) que es donin d'alta com a usuaris i/o adquireixin productes a través de la botiga online del lloc web oficial de FLORESTUDI Boutique Botánica (http://www.florestudiobcn.com), d'ara endavant la “Botiga”).

IDENTIFICACIÓ

D'acord amb el que disposa l'article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), les dades identificatives del titular del domini web FLORESTUDIOBCN són: FABRICI GIORDANO, amb NIE X8886338N i domicili a AV. MISTRAL 71, 08015 Barcelona Correu electrònic de contacte: es@florestudiobcn.com

FLORESTUDI BCN és una marca registrada.

USUARIS
Tot usuari que accedeix a aquest Portal accepta per raó del dit accés les presents Condicions Generals d'Ús. Aquestes condicions seran d'aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin de compliment obligat.

ÚS DEL PORTAL
www.florestudiobcn.com proporciona accés a continguts a Internet conformats per informació comercial, fotografies i imatges i dades (d'ara endavant “els continguts”) pertanyents a FLORESTUDIO.

L'USUARI assumeix la responsabilitat del bon ús del portal.

Aquesta responsabilitat s'estén a l'obligació de registrar-se quan sigui necessari per accedir a serveis o continguts determinats. En el procés de registre l'USUARI serà responsable d'aportar dades veraces, exactes i actualitzades. Després de completar satisfactòriament el procés de registre a l'USUARI se li pot assignar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que FLORESTUDIO ofereix a través del seu portal ia títol enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-les per (i) difondre continguts il·lícits o immorals o fer comentaris que atemptin contra la moral o bon gust; (ii) causar danys a la web o als sistemes informàtics de FLORESTUDIO o introduir o difondre a la xarxa virus informàtics; (iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

FLORESTUDIO es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , a parer seu no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, FLORESTUDIO no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrums, xats o altres eines de participació.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

FLORESTUDIO és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels continguts a la mateixa, ja sigui com a autor dels dissenys, imatges i textos publicats o com a llicenciatari per al seu ús o publicació. FLORESTUDI es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial que li pertanyen.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la seva pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense lautorització de FLORESTUDIO.

L'USUARI es compromet a respectar en tot moment els drets de propietat intel·lectual i industrial de FLORESTUDI. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar o manipular qualsevol sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FLORESTUDI.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
FLORESTUDIO no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar a l'USUARI per la interrupció d'ús al portal o la manca de disponibilitat, errors o omissions en els continguts, transmissió de virus o programes maliciosos per accés a continguts.

MODIFICACIONS
FLORESTUDIO es reserva el dret d'efectuar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts com els serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al vostre portal.

ENLLAÇOS

En cas que a la web de FLORESTUDIO BCN es disposessin enllaços cap a altres llocs d'Internet, FLORESTUDIO no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs o continguts, per la qual cosa, en cap cas, assumirà responsabilitat per aquests continguts.

Així mateix, la inclusió dels enllaços esmentats o la referència a terceres entitats no implicarà cap tipus d'acord d'associació, oferta o relació comercial que vinculi FLORESTUDI amb les entitats connectades.

LLEI I JURISDICCIÓ APLICABLE
La relació entre FLORESTUDI i l'USUARI es regirà per la llei espanyola. Qualsevol controvèrsia derivada de les condicions dús del web se sotmetrà a la jurisdicció exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

CONDICIONS DEL PRODUCTE
La composició final dels treballs florals, tant en quantitat com en tipus i color de les flors, així com les bases i complements utilitzats poden patir alguna variació respecte a les imatges presentades, si bé en tots els casos el valor final del ram lliurat es ajustarà al valor del ram sol·licitat. La diferent època de l'any o les variacions en les existències de flors o recipients a cada moment poden portar a variacions del producte.

SERVEI ATENCIÓ AL CLIENT

Si voleu fer una consulta, comunicar una incidència o reclamació, podeu contactar a través de la següent adreça de correu electrònic: contacto@florestudiobcn.com